top of page

Que ofrecemos

Método de
traballo

En Abal e Boo proxectos socioeducativos realizamos obradoiros tendo como obxectivo principal a aprendizaxe mediante o feedback mediador/a e alumnado.

Con esta finalidade realizamos dinámicas cooperativas, xogos, lecturas e debates nas que o persoal docente sirve de facilitador da información.

O resultado é a obtención de coñecemento mediante a reflexión das ideas clave.

A quen van dirixidas ? 

Traballamos con grupos de diferentes idades:

  • Nenas e nenos

  • Adolescentes

  • Persoas adultas

En que áreas  traballamos?

Igualdade de xénero

Estereotipos de xénero, roles de xénero, violencias machistas, diversidade

Coeducación afectivo - sexual

Coñecemento dos corpos, diversidade familiar, educación menstrual...

Novas masculinidades

Educación emocional,

habilidades sociais, acoso escolar...

Novas tecnoloxías 

Alfabetización informática e manexo de smartphone para persoas adultas.

Consultoría de xénero

Asistencia técnica como axentes de igualdade, puntos morados, avaliación de plans de igualdade....

bottom of page